Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Visitkort

Visitkort, öfverstekammarherren Grefve Brahe, 16 Hamngatan.

Förmålsbenämning Visitkort
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.127._HWY
ID‑nummer 76142D84-86C2-45B6-BE2C-E0B784D80FBF
Alternativt ID DIG 27339
Fotograf Bonnevier, Helena
Fotodatum 2017
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Hallwylska museet