Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från överstekammarherre Greve Brahe

Sex visitkort från överstekammarherre greve Magnus per Brahe. Första kortet daterat 1914, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet, sorgkant, adress (nedre högra hörnet) 16 Hamngatan. Sjätte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre högra hörnet) 16 Hamngatan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1920

1914 - 1920

Tidigare ägare Brahe, Magnus Per
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.127._HWY