Föremål

Visitkort från överstekammarherre Greve Brahe

Sex visitkort från överstekammarherre greve Magnus per Brahe. Första kortet daterat 1914, vikt i övre vänstra hörnet. Andra kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet, sorgkant, adress (nedre högra hörnet) 16 Hamngatan. Sjätte kortet daterat 1920, vikt i övre högra hörnet, adress (nedre högra hörnet) 16 Hamngatan.

Datering 1914 – 1920

1914 - 1920

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.127._HWY