Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

Hillebard

Förmålsbenämning Hillebard
Föremålsnummer 5889_LRK
ID‑nummer 795C201E-6737-40A3-91A1-7F48D4647FCC
Alternativt ID B 2331
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hillebard_för_underofficer,_Danmark_ca_1700-talets_början_-_Livrustkammaren_-_9080.tif
Museum Livrustkammaren