Foto: Olsson, Andreas, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

hillebard uoff Danmark

Klinga med mötande skär och avsmalnande, något förtjockat spetsparti. Yxbladet med rakt avskuren eggsida och haken spetsigt nedåtböjd. Yxbladets och hakens övre och nedre kant närmast fästet konturerad med skålformiga urtag. Holken åttkantig med ringformig krans upptill och nedtill, från denna utgår två stycken skenor, L: 549 mm fästade med sju nitar. Skaft av trä med runt tvärsnitt, nedtill med konisk doppsko av stål. h: 74 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hillebard
Kategori Hillebarder
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 2465 mm
  • Bredd 175 mm
  • Längd 402 mm (ståldel)
  • Vikt 1790 g
Antal 1
Datering 1700 – 1720

1700-talets början

Tillverkningsplats Danmark
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 5889_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4588
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 16