Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN
Media

ordenstecken kraschan kmstk

Förmålsbenämning ordenstecken kraschan kmstk
Föremålsnummer 1430_LRK
ID‑nummer 8AC2D7B6-0001-4623-ADB5-1B843E7B269C
Alternativt ID B 11799
Fotograf Livrustkammaren
Licens
Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt. CC0 1.0 universell CC0
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kraschan_med_stora_korset_samt_komtur_av_Torn-_och_svärdsorden,_Portugal_-_Livrustkammaren_-_78512.tif
Museum Livrustkammaren