Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Torn-och Svärdsorden kraschan storkors

Femuddig stjärna av förgyllt silver med vågiga kanter, strålar besatta med kulor, de största ytterst. Därpå fäst en vitemaljerad, femuddig stjärna av förgyllt silver spetsiga kulor på spetsarna, en spets riktad nedåt. Svagt välvd, vitemaljerad medaljong, därpå fäst en grönemaljerad eklövskrans, från höger genomstucken av ett svärd med spetsen nedåtriktad, blåemaljerad klinga. Runtom medaljongen en blåemaljerad ring med silvertext: "VALOR LEALDADE E MERITO", däromkring en förgylld ring med bladdekor. Mellan stjärnans två övre spetsar ett förgyllt, krenelerat torn med konisk spets, blå emalj på dörr, fönster samt på kreneleringen. Frånsidan förgylld, på medaljongens baksida fäst ett firmamärke i form av en silverplatta med relieftext: "SOUZA // 107 // ROA AOREA". Vertikalt placerad säkerhetsnål samt två hakar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kraschan kmstk
Kategori Kraschaner
Material Silver, Emalj
Storlek Höjd 75 mm, Bredd 66 mm, Vikt 61 g
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1910
Tillverkningsplats Portugal (Sverige)
Tillverkare Souza (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: VALOR LEALDADE E MERITO, Signatur/Påskrift: SOUZA // 107 // ROA AOREA
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Grön, Färg: Blå
Föremålsnummer 1430_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:434:c