Föremål

Torn-och Svärdsorden storkors

Femuddig, vitemaljerad stjärna av förgyllt silver med spetsiga kulor på spetsarna, en udd nedåtriktad, mellan korsarmarna en grönemaljerad eklövskrans. Svagt välvd, vitemaljerad medaljong, därpå fäst en grönemaljerad lagerkrans och därigenom stucket från höger ett svärd med spetsen riktad nedåt, blåemaljerad klinga. Runt medaljongen en blåemaljerad ring med guldtext: "VALOR LEALDADE E MERITO", däromkring en förgylld kantbård. Frånsidans medaljong välvd och förgylld, därpå fäst en vitemaljerad, uppslagen bok, på vänster sida det portugisiska riksvapnet av guld samt blå emalj, på den höger text: "CARTA// CONS // TITU // CIONAL", på ringen guldtext: "PELO REI E PELA LEI". Mellan de två övre uddarna ett förgyllt, krenelerat torn med konisk spets, blåemaljerad port, blåemaljerade fönster samt i kreneleringen. Igenom tornets spets draget en bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kors
Kategori Ordenstecken
Material Silver, Emalj
Storlek Vikt 127 g (med band)
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1910
Tillverkningsplats Portugal (Sverige)
Tillverkare Souza (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: VALOR LEALDADE E MERITO, Signatur/Påskrift: CARTA// CONS // TITU // CIONAL, Signatur/Påskrift: PELO REI E PELA LEI
Fysiska egenskaper Färg: Grön, Färg: Vit, Färg: Blå
Föremålsnummer 1428_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:434:b