Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Torn-och Svärdsorden klenod

Femuddig, vitemaljerad stjärna av förgyllt silver, en spets riktad nedåt, spetsiga kulor på spetsarna. Mellan armarna en grönemaljerad eklövskrans. Svagt välvd medaljong täckt med vit emalj, därpå fäst förgylld och grönemaljerad eklövskrans, genomstucken av svärd med blåemaljerad klinga, spetsen nedåtriktad. Runtom en blåemaljerad ring med guldtext: "VALOR LEALDADE E MERITO", guldkanter, smal vågig på insidan, bredare med bladdekor på utsidan. Frånsidans medaljong svagt välvd och förgylld, därpå fäst uppslagen bok med vitemaljerade sidor, på vänster sida Portugals statsvapen i relief, på höger text: "CARTA // CONS // TITU// CIONAL". Runtom ring av samma utseende som åtsidans, guldtext: "PELA REI E PELA LEI". Mellan de två övre armarna ett förgyllt krenelerat torn med konisk spets, blåemaljerade fönster och dörr. Igenom spetsen draget ring, fäst i kedjan.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken klenod
Kategori Ordenstecken
Material Silver, Emalj
Storlek Höjd 70 mm, Bredd 59 mm
Teknik Förgyllning
Antal 1
Tillverkningsplats Portugal (Sverige)
Tillverkare Souza (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: VALOR LEALDADE E MERITO, Signatur/Påskrift: CARTA // CONS // TITU// CIONAL, Signatur/Påskrift: PELA REI E PELA LEI
Fysiska egenskaper Färg: Vit, Färg: Grön
Föremålsnummer 1518_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:434:a