Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Visitkort

Visitkort från Greve Reinhold von Rosen och Grevinnan von Rosen.

Förmålsbenämning Visitkort
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.729._HWY
ID‑nummer A577A2A1-0638-4CDB-A77E-F409886C6C1A
Alternativt ID DIG 31952
Fotograf Bonnevier, Helena
Fotodatum 2017
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Hallwylska museet