Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Greve Reinhold von Rosen och Grevinnan von Rosen.

Två visitkort från Greve Reinhold von Rosen och Grevinnan von Rosen. Första kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Andra kortet daterat 1921. Adress (nedre högra hörnet) Östermalmsgatan 48. Handskrift "varmt deltagande i den djupa sorgen sthlm.d. 1/3 1921".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1921 (1915 - 1921)
Tidigare ägare Ägare: Rosen, Reinhold von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.729._HWY