Foto: Andersson, Gunnar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Eldstål, Elddon, Eldstål

Förmålsbenämning Eldstål, Elddon, Eldstål
Föremålsnummer 563464_HST
ID‑nummer BB20CCB6-67A3-4432-BC23-740E7DE6B3C8
Fotograf Andersson, Gunnar
Fotodatum 2010-07-01
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet