Upphov: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Eldstål med gjutna bronsdetaljer. Sk Ryttareldstål.

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning
 • Eldstål
 • Elddon
Kategori
 • Hantverk och redskap
 • Dräkt och personlig utrustning
 • Arkeologisk samling
Material
 • Järn
 • Brons
Storlek
 • Längd 58 mm
 • Bredd 45 mm
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 563464_HST
Andra nummer
 • Undernummer: Bj 776
 • FID: 563464
Förvärvsnummer 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Brandgrav, Grav, Hög: 776
Kontextnamn Bj 776
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879
Tillhörande texter
Typ
Föremålsskylt
Datum
2021-06-24
Titel
Eldstål
Text
Eldstål av järn med gjutna bronsdetaljer. Eldstålen kallas även Ryttare-eldstål efter ryttarna till häst som syns på övre delen. Typen har östligt ursprung och är vanlig i Finland, Baltikum samt Ryssland. Gravfynd från Birka, Bj 776, Adelsö socken, Uppland.