Foto: Myrin, Ola, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Eldstål, Elddon, Eldstål

Förmålsbenämning Eldstål, Elddon, Eldstål
Föremålsnummer 563464_HST
ID‑nummer C9548CE7-C81E-4CCA-86C7-6DC7A934B268
Alternativt ID DIG 55190
Nyckelord Vikingarnas värld, Elddon, Vikingatiden
Fotograf Myrin, Ola
Fotodatum 2019-08-14
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet