Foto: Andersson, Gunnar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Eldstål, Elddon, Eldstål

Förmålsbenämning Eldstål, Elddon, Eldstål
Föremålsnummer 563464_HST
ID‑nummer E666DCC4-E630-4D5A-9F39-49DD524AA951
Fotograf Andersson, Gunnar
Fotodatum 2010-07-01
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet