Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 776

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 776 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 776
Zon 1C
Referensnummer 37271_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U