Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 776

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 776 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 776
Zon 1C
Referensnummer 37271_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147222_HST Ben, 526744_HST Kärl, 563463_HST Kistspik, 563464_HST Eldstål, 563465_HST ring/föremål, 563466_HST Eldslagningsflinta, 563467_HST Kniv, 563468_HST Hängbryne, 563469_HST trapetsformat hänge, 563470_HST Bipolär vikt, 563471_HST Börs, 563472_HST Knapp, 563473_HST Borste, 563474_HST Karneolpärla, 575152_HST Ben