Foto: Åhlin, Christer, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Eldstål, Elddon, Eldstål

Förmålsbenämning Eldstål, Elddon, Eldstål
Föremålsnummer 563464_HST
ID‑nummer C4F7C6BB-8B9F-4582-805B-637C97E4A6F8
Fotograf Åhlin, Christer
Fotodatum 2011-12-15
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Historiska museet