Foto: Andersson, Gunnar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN

Nit, Nitbricka

Förmålsbenämning Nit, Nitbricka
Föremålsnummer 560997_HST
ID‑nummer BBBE4843-85AC-43EA-A09F-9DAF2977C61F
Fotograf Andersson, Gunnar
Fotodatum 2010-04-12
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Statens historiska museum