Foto: Andersson, Gunnar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Nit

1 nitbricka samt rester av 1 nit.

Museum Historiska museet
Föremålsbenämning Nit, Nitbricka
Kategori Hantverk och redskap, Byggnadsdetaljer och monument
Material Järn
Antal 1
Antal fragment 1
Datering 800 – 1100
Tidsperiod Vikingatid
Föremålsnummer 560997_HST
Alternativt ID Undernummer: Bj 756
Relaterat förvärv 34000
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Hög: 756
Kontextnamn Bj 756
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Undersökningsår 1879