Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Stridshammare

stridshammare - värja LRK 6962

Förmålsbenämning Stridshammare
Föremålsnummer 6962_LRK
ID‑nummer BEA73F1D-7E95-40C7-8023-A3860D905DBA
Alternativt ID F 6297
Fotodatum 1982-01-01
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Livrustkammaren