Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

stridshammare-värja P Munsten

Hammare av stål med fyrsidigt slaghuvud, nacken utdragen i en nedåtböjd, fyrsidig, s-formigt svängd spets. Hammaren fäst vid ett 127 mm långt, rörformigt beslag av stål, upptill tillslutet med ett runt lock av stål. Under locket en sexsidig skåra för värjklingan, som kan dras fram ur käppen och låsas fast med ett beslag på utsidan. Klinga av stål, l: 682 mm slipad med mötande skär, på starka delen en hålkäl, l: 235 mm, däri etsat: "PETER MVNSTEN", före, mellan och efter orden kors, vid hålkälens ände ankarliknande tecken. Lika på båda sidor. Käpp av brunt trä med runt tvärsnitt, inlagd med smala lister och rankornament av ben. Upptill en graverad benring med djur, liggande katt(?), sittande hund och ekorre(?) som sitter och äter. I ett fält på ringen: "HZ F S. // B.V. // 1627". Därnedanför parti med hålkälar, l: 110 mm, benring med bladrankor samt parti med fiskfjällsdekor, l: 110 mm. Nedtill en rundad doppskoav stål, l: 133 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Stridshammare
Kategori Övriga stångvapen
Material
 • Stål
 • Trä
 • Ben
Storlek
 • Längd 1063 mm
 • Bredd 194 mm
 • Vikt 1095 g
 • Längd 682 mm (klinga)
Teknik
 • Etsning
 • Snideri
 • Inläggning
 • gravering
Antal 1
Datering 1627
Tillverkare Munsten, Peter (Tillverkare)
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6962_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4574
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 1
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, avb. på sida: 20; katalog: 7
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 1
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 1