Upphov: Lindwall, Karl Axel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Tveeggat svärd, Svärd Petersen H, svärd/svärdsskida, Svärd, Doppsko

Föremål

Förmålsbenämning
  • Tveeggat svärd
  • Svärd Petersen H
  • svärd/svärdsskida
  • Svärd
  • Doppsko
Föremålsnummer
ID‑nummer
CAF08193-FDA6-426B-A6D5-89937232F1C4
Fotograf
Lindwall, Karl Axel
Fotodatum
1961-01-01
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum
Historiska museet