Upphov: Lindwall, Karl Axel, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tveeggat svärd

Tveeggat svärd med parerstång och knapp. Svärdet är fragmentariskt. Spetsen sammankorroderad med doppsko.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Tveeggat svärd
  • Svärd Petersen H
  • svärd/svärdsskida
  • Svärd
  • Doppsko
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
Järn
Antal
1
Antal fragment
10
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
262937_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881
Delar