Föremål

svärd/svärdsskida

Fragment från klingan och skidan.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • svärd/svärdsskida
  • Fragment
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
  • Järn
  • Trä
  • Läder
Antal fragment
10
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609534_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881
Del av