Föremål

Svärd Petersen H/I

1 ask med trärester från svärdskaveln.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Svärd Petersen H/I
  • Svärd
  • Kavel
Kategori
  • Vapen och rustningar
  • Arkeologisk samling
Material
Trä
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
609673_HST
Andra nummer
Undernummer: Bj 944
Historisk plats
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2000
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Bj 944
Undersökare
Undersökningsår
1881
Del av