Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Visitkort

Visitkort från D:r G. J:son-Karlin, Intendent för Kulturhist. museet. Lund, 1918.

Förmålsbenämning Visitkort
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.458._HWY
ID‑nummer DC083B10-3FB0-4524-AD90-C989AA65CA56
Alternativt ID DIG 30220
Fotograf Bonnevier, Helena
Fotodatum 2017
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Hallwylska museet