Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från D:r G. J:son-Karlin, Intendent för Kulturhist. museet.

Ett visitkort från D:r G. J:son-Karlin, Intendent för Kulturhist. museet, daterat 1918. Adress (nedre högra hörnet) Lund.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1918
Tidigare ägare Ägare: Karlin, Georg Fredrik J:son
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.458._HWY