Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) You may re-use and share the work for any purpose, even commercial, as long as you state the author and rights holder.

LADDA NER BILDEN
Media

Visitkort

Visitkort från Hugo Hamilton, Talman i Riksdagens Första Kammare, med djupt deltagande. 1921

Förmålsbenämning Visitkort
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.365._HWY
ID‑nummer E9942328-5211-408E-B01C-E34052909BEF
Alternativt ID DIG 29482
Fotograf Bonnevier, Helena
Fotodatum 2017
Licens
You may re-use and share the work for any purpose, even commercial, as long as you state the author and rights holder. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Hallwylska museet