Föremål

Visitkort från Hugo Hamilton, Talman i Riksdagens Första Kammare.

Ett visitkort från greve Hugo Erik Gustaf Hamilton, Talman i Riksdagens Första Kammare, daterat 1921. Handskrift (nedanför namnet) " Med djupt deltagande".

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1921
Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.365._HWY