Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Media

Visitkort

Visitkort, friherrinnan Edit Cederschiöld, 1911.

Förmålsbenämning Visitkort
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.165._HWY
ID‑nummer EAB6D4FD-62B9-4A77-84E1-EE7D054D31E7
Alternativt ID DIG 27694
Fotograf Bonnevier, Helena
Fotodatum 2017
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum Hallwylska museet