Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden

Vistkort från Frih. Rudolf Cederström, Kungl. Livrustkammaren.

Två visitkort från Frih. Rudolf Cederström, Kungl. Livrustkammaren. Första kortet daterat 1926, adress (nedre högra hörnet) Stockholm. Andra kortet daterat 1927, vikt i vänstra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1926 – 1927 (1926 - 1927)
Tidigare ägare Ägare: Cederström, Rudolf Carl Olof
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.165._HWY