Media

Spjutspets

9222:21. Spets

Upphov: Asp, Yliali, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN
Förmålsbenämning
Spjutspets
Föremålsnummer
ID‑nummer
F5B92558-18F5-455A-AD76-91F1B9B134F7
Fotograf
Asp, Yliali
Fotodatum
2003-03-28
Licens
Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare. Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell Publik Licens CC BY 4.0
Museum
Historiska museet