Upphov: Asp, Yliali, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Spjutspets

Spjutspets av järn, lancettformigt blad med svagt antydd mittrygg och lång trind holk. Dennas mynning är något inbucklad och skadad, den yttersta spetsen är även den skadad.

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Spjutspets
Kategori
Vapen och rustningar
Material
Järn
Storlek
  • Längd 37.5 cm
  • Bredd 3 cm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
113895_HST
Andra nummer
Undernummer: 21
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1893
Fyndplats