Föremål

Fragment

Guldtråd

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fragment
Material
Textil
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
418077_HST
Andra nummer
Undernummer: I
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1895
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare