Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborstpil s.k. dalpil.

Lansettliknande spets med fyrsidigt tvärsnitt övergående i tånge. Skaft av trä baktill vidgat, med vingar. Skaftet framtill lindat med snöre och på mitten en smal läderhylsa. Karl XV:s samling nr 732, kat.nr III:A, 22, 1872 förvarad i Matsalen i Drottningens våning på Stockholms slott.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstpil
Kategori Armborst
Material
  • Stål
  • Trä
  • Snöre
  • Läder
Storlek
  • Längd 404 mm
  • Bredd 28 mm
  • Längd 106 mm (stål)
  • Vikt 60 g
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6876_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5060:2
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 21
Relaterat föremål 6875_LRK