Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborstpil s.k. dalpil.

Lansettliknande spets med fyrsidigt tvärsnitt övergående i tånge. Skaft av trä baktill vidgat, med vingar. Skaftet framtill lindat med snöre och på mitten en smal läderhylsa. Karl XV:s samling nr 732, kat.nr III:A, 22, 1872 förvarad i Matsalen i Drottningens våning på Stockholms slott.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstpil
Kategori Armborst
Material Stål, Trä, Snöre, Läder
Storlek Längd 106 mm (stål)
Antal 1
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6876_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5060:2