Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Pil till armborst

Lansettliknande spets med fyrsidigt tvärsnitt övergående i tånge. Skaft av trä baktill vidgat med vingar och framtill lindat med snöre och på mitten en smal läderhylsa.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Armborstpil
Kategori Armborst
Material
  • Trä
  • Stål
  • Läder
Storlek
  • Vikt 60 g
  • Bredd 28 mm
  • Längd 110 mm (stål)
  • Längd 408 mm
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 6875_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5060:1
Litteratur
  • En utställning om svenska lodbössor med snapplås och deras tillverkare. Utställning Livrustkammaren & Västra Göinge Hem, Snapphanen - var mans bössa, 1987, katalog: 30
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 21
Relaterat föremål