Föremål

Sigillstamp.

Helt av stål. Rektangulär platta, däri inpunsat bomärke i form av V och därpå latinskt kors samt kantlinjer. Fyrsidigt skaft med fasade kanter, upptill stukat av slag. Har enligt uppgift tillhört friherre Gustav Adolf Reuterholm (1756-1813). Testamentarisk gåva till Nationalmuseum från fröken Anna Emilia Ädelgren, Stockholm. Överlämnad 1953 till Livrustkammaren.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sigillstamp
Kategori Sigill
Material Stål
Storlek Längd 18 mm (platta), Bredd 14 mm (platta), Höjd 10 mm (platta), Höjd 45 mm (total)
Teknik punsning
Antal 1
Tidigare ägare Ägare: Reuterholm, Gustaf Adolf, Ägare: Ädelgren, Anna Emilia, Givare: Nationalmuseum
Föremålsnummer 2705_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 53:130