Foto: Ola Myrin, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Nit

Museum Statens historiska museum
Föremålsbenämning Nit, Nit
Material Järn
Storlek Vikt 16 g
Antal 1
Datering 550 – 800
Tidsperiod Vendeltid
Föremålsnummer 3001480
Alternativt ID Fyndnummer: 8
Relaterat förvärv 36361
Förvärvsmetod KML
Fyndplats Plats: Sundveda, Fornlämning: Odensala 201:1, Fastighet: Rävsta 5:123, Socken: Odensala socken, Kommun: Sigtuna kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige
Arkeologisk kontext Stensättning: 200