Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värjklinga, Eskilstuna, troligen med dekor av C G Liljedahl.

Klinga med etsad, förgylld och blånerad ornering i hela sin längd. Från basen intill 660 mm, blånerad och utsparade ornament mot förgylld botten. Vid basen på båda sidor rektangulärt fält med ekbladsliknande ornament, korslagda ek och palmkvistar, korslagda kanoner, fyra korslagda fanor och ett standar, bladornament, fasces med löst tvinnad ek och lager, blixtknippe, fågel (uggla) på utdraget postament med löst tvinnad ek och lager, därefter lagerkrans med korslagd yxa och klubba, strålande nordstjärna, därefter löst tvinnade ek och lager. Klingan i övrigt med blankpolerade, femuddiga stjärnor mot mattetsad botten. På insidan korslagda fanor och fasces framför dessa rustning, bladornament, stångvapen med löst tvinnad ek och lager, korslagd ekranka och fana, framför dessa krönt trekronorssköld. Därefter örn med blixtknippe i klorna, fasces med palmkvist, korslagda klubbor, därefter lika ornering som den på utsidan. Klingans rygg förgylld och med en etsad bladranka i enkel linjeteknik. På tången inslaget ankare.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värjklinga
Kategori Värjor
Material Stål, Guld
Storlek Längd 829 mm (klinga)
Teknik Blånering, Etsning, Påslagning
Antal 1
Datering 1800 – 1820 (1800-talets början)
Tillverkare Liljedahl, Carl Gustaf (Tillverkare), Eskilstuna fristad (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf VI Adolf av Sverige
Inskription Dekor: uggla på fackla, eklövs-o lagerkvistar
Föremålsnummer 5607_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 57:23:a