Foto: Jens Mohr, Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Namnbok för besökande i Hallwylska palatset.

206 pergamentblad med siffror i guldtryck (de sista 6 bladen ej numrerade). Namnen skrifna med bläck. "Lathund" av pergament, s. 200. Titelram med blad i akvarellfärger och guld sign. C(harles) Lindholm + 1 blad med byggnadshistorien textad med tusch. Med anfangsbokstäfver i guld eller rödt. Anfangsbokstafven G omslutande ett vapen med byggmästaremblem i guld mot blå botten, sign. A. Bnd (Anna Berglund). Band (helt skinn-) komponeradt af professor I.G. Clason. Af brun Maroquin. Dekor i guldtryck. Å pärmarna en ram af en uddbård, två linjer och en pärlbård. I hörnen rokokokartuscher sinsemellan förbundna med bladrankor. I midten en kartusch inneslutande Hallwylska vapenbilden "örnflykten" i svart, under krona med nio kulor. Å bakpärmen 4 stödknoppar af mässing. Ryggen uppdelad i sex fält genom falska bind å hvilka en pärlstaf. I fälten hörndekor af ett blad och en blomma. I midten ett musselornament. Å pärmarnas formeringar en ranka i guld. Handsytt kapitälband af silke i rödt, gult och grönt. Försättsblad av pergament. Pårmfoder af pergament med yttäckande möster af små lomornament. Å framkanterna två spännen med guyldbeslag urförda och inköpta hos juvelerarfirman J.E. Torsk. Stömplar J.e. Torsk 18 K. U6. Nedtill å ryggen i guldtryck: G. Hedberg bokb. Stockholm. Omslag av rödbrun chagrin med sämskskinnsfoder. Kartong. Register. Bokstafsregister i guldtryck på brunt skinn. 84 sidor. Folio band. (helt skinn-). Af brun "oasis marocco". Dekor i guldtryck. Pennskaft af guld. Rundt, jämnt afsmalnande uppåt, öfre ändan afslutad i en profilerad knopp, Den nedre snedt afskuren, i denna insatt två fjädertungor, som fasthålla stålpennan. Öfersidan ett stycke från ändan graveradt initialerna W v H under korna med nio kulor. Nedtill å undersidan firma och stadsstämplar samt årsbokstaf m.m. GM (Gustaf Möllenborg), tre kronor, 18 K St Erik, V 6. Längd 18,5 cm. Penna och hylsa af guld.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Gästbok, Namnbok
Kategori 64. LXIV Arkiv
Material Pergament, Marokäng, Guld, Akvarell
Storlek Bredd 70 mm (ryggen)
Teknik Inbunden, Guldtryck, Akvarell
Datering 1898
Tillverkningsplats Sverige, Stockholm
Tillverkare Clason, Isak Gustaf, Torsk, Jacob Engelberth
Föremålsnummer LXIV:III:E.a._HWY
Media
ce81843d-0f3f-4148-aebb-7c9e5b4de30a.pdf
Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd. Creative Commons Public Domain Mark PDM