Foto: SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Rökelsekar

RÖKELSEKAR. För romersk-katolska kyrkan. Av brons, gjutet; upphängningsstänger jämte länkar och handtag smidda av järn. Bestående av ett halvklotformig glödskål på utsvängd sexsidig fot samt av ett högt konformigt lock med nederdelen avpassad efter glödskålens brädd; locket dessutom genombrutet (för rökelsens utträngande). Locket rörligt i vertikalled(glidbart på upphängningsstängerna), sexsidigt samt med genombrutet mönster. Mått: Höjd, (med utdragen upphängningsanordning): 38 cm. Höjd, (till lockets överdel): 22 cm. Glödskål, höjd (formen något skev): 9,5 cm. Sidlängd (från bygel till bygel): 10,6 cm. Lock, höjd: 12,8 cm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning rökelsekar
Kategori 44. XLIV Kyrkliga konstföremål m. m.
Material Brons
Teknik gjuten
Tidigare ägare Ägare: Lamm, Carl Robert, Säljare: Bukowskis Konsthandel
Föremålsnummer XLIV:I:N.02._HWY