Upphov: Eriksson, Thomas/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstålsformad amulettring

Fragmentarisk eldstålsformad amulettring

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
  • Eldstålsformad amulettring
  • Amulettring
Material
Järn
Storlek
Vikt 7 g
Antal
1
Datering
400 – 1100
Tidsperiod
Yngre järnålder
Föremålsnummer
729774_HST
Andra nummer
Fyndnummer: 116
Accessionsdatum
2009
Förvärvsnummer
Förvärvsmetod
KML
Förvärvsdatum
2002
Fyndplats
Arkeologisk kontext