Föremål

Fragment

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Fragment
Material
Järn
Antal
16
Datering
500 f.Kr. – 1100
Tidsperiod
Järnålder
Föremålsnummer
1153568_HST
Andra nummer
Undernummer: D
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsdatum
1936
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Undersökare