Fältinsamling - Undersökning

Fyndplats

Upphov: Historiska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Plats
Undersökare
Fyndtyp
  • Boplatsfynd, Järnålder
  • Gravfynd, Järnålder
  • Boplatsfynd, Medeltid
Relaterat förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Delar
Referensnummer
122508_U