Foto: Uhrdin, Samuel, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sabel, shamshir, Persien

Fäste på sidorna belagt med tjockt gulbrunt horn upptill övergående i en framåtböjd, utsvälld kappa med snidad bladdekor. Hornbeläggningen på vardera sidan med halvrunt tvärsnitt och fäst vid tången med två nitar av samma kopparhaltiga metall som fästet. Genomgående hål i kappan för handrem. Mellan hornbeläggningarna en infälld plan list av kopparhaltig legering med rödgul glans, graverad med tunn ranka. Raka parerstänger, totallängd 123 mm, av samma material och samma dekor med ekollonformiga knoppar i ändarna. Krysset utdraget uppåt och nedåt i styrskenor. Klinga av fint damaskerat stål, kraftigt böjd, av persisk typ (shamshir), eneggad, 27 mm bred.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material
 • Koppar
 • Stål
 • Horn
Storlek
 • Vikt 660 g
 • Höjd 98 mm (pil)
 • Längd 797 mm (klinga)
 • Bredd 145 mm
 • Längd 943 mm
Teknik
 • Damaskering
 • Snideri
Antal 1
Datering 1600 – 1699

1600-tal

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Inskription Dekor: ekollon
Föremålsnummer 6967_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4357:a
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 179
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 179
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 179
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 179
Relaterat föremål Samhör med: 6968_LRK (Samhörande med nr 6968.)