Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Karl I:s ordens kedja

Kedja sammansatt av 24 länkar av förgyllt silver och emalj förenade av korta kedjor, sammansatta av tre ovala ringar. A) tolv länkar med spegelmonogram C I, mittpå bokstäverna samt på I rödgul emalj. B) tio länkar i form av kartuscher med rullverksornamentik, därpå fäst vapensköldar, två med blå emalj, däri två mot varandra ställda fiskar, två med blå emalj, däri krönt örn av guld med ett kors i näbben, ett svärd i ena klon och en spira i den andra, på båda sidor om örnens huvud en strålande sol, två med röd emalj, däri ett oxhuvud av guld, åtföljt upptill av en sexuddig stjärna och en halvmåne, båda av guld, två kvadrerade av silver och svart (Hohenzollern). Mitt på en rektangulär rullverkskartusch, därpå fäst en kunglig krona av silver och röd emalj (jfr nr 1489), i vilken tecknet hänger. I högra änden en större länk i rullverksornamentik av guld, därpå fäst en krönt silverörn med ett guldkors i näbben och ett silversvärd med guldfäste i ena klon och en guldspira i den andra. På baksidan stämplat: halvmåne, krona och 900 samt: "PAUL TELGE" rektangulär hylsa för fjäderlås, i kedjans andra ände låsfjädern. På länkarnas baksidor graverade kantlinjer.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Ordenskedja
Kategori Ordenskedjor
Material Silver, Emalj
Storlek Vikt 179 g (med klenod)
Teknik Förgyllning
Antal 1
Tillverkningsplats Rumänien, Berlin
Tillverkare Telge, Paul (Tillverkare), Hovmarskalksämbetet (Förmedlare)
Tidigare ägare Ägare: Gustaf V av Sverige, Givare: Gustaf V:s arvingar
Inskription Signatur/Påskrift: PAUL TELGE, Signatur/Påskrift: C I, spegelmonogram
Fysiska egenskaper Färg: Rödgul, Färg: Blå, Färg: Röd
Föremålsnummer 1490_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:467:c