Foto: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kröningssalva, drottning Desiderias.

Tillverkare: Johan Petter Grönvall, Stockholm 1829. Slät, rund gulddosa med svagt kupigt lock. Guld (?), innehåller frottningen Desiderias kröningssalva. Desideria kröntes i Stockholms Storkyrka 21 augusti 1829. Under botten etikett med skrivet "Drottn. Desiderias Kröningssalva". Stämplar: IPG (SS 1844), St. Erik (SS 1845), tre kronor, årsbokstav Y3 (1829) karatstämpel saknas, vilket kan tala för att dosan är förgylld.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Dosa med lock, Salva i dosa
Kategori Dosor och askar
Material Guld
Storlek Diameter 28 mm, Höjd 12 mm
Antal 2
Datering 1829, 1829
Tillverkningsplats Sverige, Stockholm
Tillverkare Grönvall, Johan Petter (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Desideria av Sverige-Norge
Föremålsnummer 3301_SKO