Föremål

Barr

Limpformad, något tjockare i ena änden.

Upphov: Asp, Yliali, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Barr
Kategori
  • Hantverk och redskap
  • Arkeologisk samling
Material
Silver
Storlek
  • Vikt 53.5 g
  • Längd 73.5 mm
  • Bredd 12 mm
  • Tjocklek 10 mm
Antal
1
Datering
800 – 1100
Tidsperiod
Vikingatid
Föremålsnummer
23_HST
Andra nummer
  • Undernummer: 25
  • Fyndnummer: 23
Förvärvsnummer
Omnämns i katalog
Förvärvsmetod
KML (inlösen)
Förvärvsdatum
2002
Fyndplats
Arkeologisk kontext
Kontextnamn
Spillingskatten