Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Armborst, Tyskland, 1700-tal(?).

Båge av stål, fäst vid stocken med snörning av hampa. Lås med snälltryck. Nöt med stränghållare. Framför nöten skoning av ben. Stock av valnöt med pilränna av ben, graverad med bladmönster. Kolv av tysk typ. På vingen och kolvryggen beninläggningar med bladgravyr. Mitt på stocken två genomgående stålaxlar som fäster låset. Runt dessa på båda sidor rombiska blomformigt ordnade graverade beninläggningar. Därframför, på undersidan av stocken snidat urtag för handen. I pilrännans framkant (den når inte ända fram till stockens framände) inlaxat pilläge av ben. Varbygel och pilhållare av stål. I stockens framända fast bygel av stål.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Armborst
Kategori
Armborst
Material
  • Stål
  • Ben
  • Valnöt
Storlek
  • Längd 740 mm
  • Bredd 574 mm
  • Vikt 1895 g
Teknik
  • Gravering
  • Snideri
Antal
1
Datering
1700 – 1799

1700-tal

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
6780_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 4996
Litteratur
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, katalog: 14