Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tvåhandssvärd (kopia), Tyskland ca 1830-1850.

Fäste av stål. Knapp med runt tvärsnitt, tryckt och med i relief rutmönstrad överdel, nedre delen liksom fästets beslag i övrigt med slät yta. Parerstänger långa, raka, platta med vidgade ytterändar. På vardera ut- och insidan vid krysset en större ochen mindre kryssbygel, den större (yttre)med vidgat mittparti. Nedanför krysset på vardera sidan av den oslipade klingbasen en bygel med bakåtböjd ytterände. Kavel, l: ca 425 mm med rundovalt tvärsnitt, klädd med mörkbrunt skinn, fäst med fyra längsgående rader spikar. Runt kaveln fyra kransar av brunaktigt yllegarn, varav en runt överdelen och en runt nederdelen. Klinga rak, lång, flackslipad med ett 215 mm lång, oslipat basparti, ovanför detta två symmetriskt utskjutande, mot klingspetsen böjda hakar, tillsammans liknande en månskära, hakarna likaledes oslipade. Klingan ovanför hakarna oslipad till en längd av ca 85 mm. Svärdet avser att imitera en tvånhandssvärdstyp, vanlig under 1500-talet.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärd
Kategori Svärd
Material
 • Stål
 • Trä
 • Läder
 • Ullgarn
Storlek
 • Längd 1359 mm
 • Bredd 547 mm
 • Längd 1310 mm (klinga)
 • Vikt 3780 g
Antal 1
Datering 1830 – 1850

1830-1850

Tillverkningsplats Tyskland
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
 • Färg: mörk
 • Färg: brun
Föremålsnummer 11630_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5245
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 12
 • Förteckning öfver Enskilda Museum. Kirsteinska Huset, Clara Strandgata 6, 1 trappa upp., Soldin
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 12
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 12