Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värja, schiavona, sammansatt av ursprungligen ej samhörande delar. Fästets knapp Tyskland,1500-talets slut, parerkorg Italien, 1600-talets början, klinga Tyskland,1700-tal(?)

Fäste av typ liknande det på schiavona-värjorna. Platt knapp, konturen erinrande om en dubbel fransk lilja utan mittblad, på sidorna runda urtagningar. Pareranordningens utsida korgformig, upptill avgränsad med en från knappen snett nedåt-bakåt till bakre parerstången löpande list, denna förenad genom fem bågformiga spänger med en nedanför parallellt gående list. Härnedanför fyra solfjädersformigt ordnade spänger, utgående från främre parerstångens ytterände. Parerkorgen nedtill avslutad med tre tvärgående spänger (täckande klingans ricasso). Pareranordningens insida låg, nående från parerstängerna till och med ricasson och formad av spänger, bildande en glest uppbyggd korg. Kavel något spolformig med konturerat tvärsnitt, ut- och insidan reliefornerad med repstavsmönster, fram- och baksidan med längsgående räfflor. Kaveln lindad med tvinnad, tunn ståltråd. Klinga kraftig, rak, tvåeggad, slipad med cirka 52 mm lång ricasso, överklädd med mörkt läder, härefter ett ca 185 mm långt basparti med plan mittås. Klingan i övrigt med skarp mittås. På den plana mittåsen ett ca 82 mm långt ornament i form av en blad- och blomranka inlagd i mässing.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Svärd
Kategori Värjor
Material
 • Ståltråd
 • Läder
 • Mässing
 • Stål
 • Trä
Storlek
 • Längd 1190 mm
 • Bredd 145 mm
 • Längd 960 mm (klinga)
 • Bredd 146 mm (klinga)
 • Vikt 1440 g
Teknik
 • tvinnad
 • Inläggning
Antal 1
Datering
 • 1580 – 1599
 • 1600 – 1620
 • 1700 – 1799

1500-talets slut (Fästets knapp), 1600-talets början (Parerkorg), 1700-tal (Klinga)

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 12945_LRK
Andra nummer Nr 1867: 4997
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 102
 • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
 • Hans Majestät Konung Carl XV:s vapensamling. I Orientaliska samlingen; II . Vesterländska samlingen. Collection d'Armes de sa Majesté le Roi Charles XV. I Section Orientale. II Section Occidentale, Karl XV, avb. på sida: 11; katalog: 79
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 102
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 102